Snímateľná protetika

 Totálne náhrady

 Parciálne náhrady (čiastočné)

 Pružné náhrady (Duratlex)

Snímateľná protetika je náhrada, ktorá sa dá vkladať a vyberať z úst. Zhotovuje sa v rôznych variaciách podľa stavu v ústach pacienta. Na zvyškový chrup sa kotvia (upevňujú) pomocou kovových spôn. Môžu byť vyrobené z bežných živíc, ale aj z pružných materiálov (Duraflex), u ktorých kotvenie kovovými sponami nie je nutné. Tieto materiály sú vhodné pre alergikov, pretože neobsahujú PMMA (polymetylmetakrylát).


Totálne náhrady


Parciálne náhrady


Pružné náhrady